ประกาศ!

เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
     บริษัทขอเรียนเชิญ ผู้นำตั้งแต่ระดับ manager director และ pressident ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น ณ โรงแรมแกรนด์วิว มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร เพิ่อร่วมรับฟังรายละเอียดของแผนใหม่ และนโยบายต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมในปี 2557 โดยในภาคเช้า จะมีการถ่ายภาพ ผู้นำในระดับ director , pressident , มนุษย์เงินล้าน ที่ สนง.ใหญ่ เพื่อลงในวารสาร เล่มแรกของบริษัท พร้อมกันนี้ เซ็นเตอร์ทุกท่าน ให้นำภาพถ่าย ของเซ็นเตอร์มาพร้อมด้วย และช่วงเช้า 10.30.- 12.00 ประชุมแยกห้องที่ รร.แกรนด์ เช่นกัน

รายชื่อผู้ขึ้นตำแหน่ง
Pressident (Download)
Director (Download)
Manager (Download)